Express-Miejski.pl

Wykaz części działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w Ząbkowicach Śląskich

Powiat Ząbkowicki

Wykaz części działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w Ząbkowicach Śląskich

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2019-02-04 do 2019-02-26

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

- Zarządzeniem Nr 41/II/GN-2019 z dnia 4 lutego 2019 r. wykazano do dzierżawy na czas określony tj. 3 lata od 1 kwietnia do 30 września każdego roku część działki nr 60/4, AM-12, Obręb Centrum o pow. 70,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Rynek z przeznaczeniem na teren pod działalność gospodarczą „ogródek letni”.

Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 210,00 zł plus należny podatek VAT. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega wywieszeni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 05.02.2018 r. do dnia 26.02.2019 r., a także na stronie internetowej Urzędu.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15; pokój nr 23; tel. 74 8 165 314. 

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA