Express-Miejski.pl

Dzierżawa na czas nieokreślony część działki nr 45/27, AM-7, Obręb Centrum o pow. 10,0 m2

Powiat Ząbkowicki

Dzierżawa na czas nieokreślony część działki nr 45/27, AM-7, Obręb Centrum o pow. 10,0 m2

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-07-06 do 2017-07-21

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

Zarządzeniem Nr 193/VI/GN-2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. wykazano do dzierżawy na czas nieokreślony część działki nr 45/27, AM-7, Obręb Centrum o pow. 10,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 25 z przeznaczeniem na teren pod kiosk handlowy trwale niezwiązany z gruntem. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 46,00 zł plus należny podatek VAT.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 30.06.2017 r. do dnia 21.07.2017 r., a także na stronie internetowej Urzędu.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA