Express-Miejski.pl

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2021-06-02 do 2021-08-05

   Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: 

Zarządzeniem nr 195/2021 z dnia 01 czerwca 2021 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 223 o pow. 0,9500 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega granica obszarów ograniczonego użytkowania od cmentarza – 50 m.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43.480,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych).

Wadium wynosi – 4.350,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2021 r.o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 29 lipca 2021 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 196/2021 z dnia 01 czerwca 2021 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 674 o pow. 1.3699 ha, poz. rej. G. 144, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00057521/3.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R2o funkcji podstawowej: użytki rolne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 54.180,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 5.420,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2021 r.o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 29 lipca 2021 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 197/2021 z dnia 01 czerwca 2021 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 496 o pow. 1.0100 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega głowna sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana w miejscowym planie zagospodarowania.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45.280,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 4.530,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2021 r.o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 29 lipca 2021 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, 19
nr telefonu 729057859, 729057846.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA