Express-Miejski.pl

Wietnamka i czterech obywateli Ukrainy zatrzymanych

zatrzymanie fot.: sudecki.strazgraniczna.pl

W dniach 06 - 07.12.br funkcjonariusze SOSG, realizując ustawowe zadania w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców i wykonywania przez nich pracy na terytorium RP, zatrzymali pięcioro cudzoziemców. Troje z nich - obywatelka Wietnamu i dwóch obywateli Ukrainy- zatrzymano w okolicach Kłodzka, Wrocławia i Świdnicy, w związku z nielegalnym pobytem na terenie naszego kraju.

Jeden z mężczyzn przeterminował swój pobyt w Polsce, drugi wyłudził polską wizę. Z kolei kobieta nie posiadała przy sobie jakichkolwiek dokumentów. Wykorzystując sytuację podała kontrolującym fałszywe dane dotyczące swojej tożsamości. Dopiero przeprowadzona daktyloskopia (pobranie odbitek linii papilarnych), pozwoliła na ustalenie prawdziwej tożsamości kobiety. Okazało się, że Wietnamka przeterminowała swój pobyt w Polsce o kilkanaście miesięcy.

Pozostałych obywateli Ukrainy zatrzymano w powiecie wrocławskim, w związku z wykonywaniem pracy wbrew obowiązującym przepisom. Mężczyźni pracowali od kilku miesięcy przy budowie domów. Cudzoziemcy nie posiadali właściwej dokumentacji - umów oraz oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. W związku z zaistniałymi przesłankami do wydalenia (art. 88 ustawy o cudzoziemcach), Straż Graniczna wszystkim zatrzymanym wydała decyzje o zobowiązaniu do opuszczenia Polski w określonym terminie.

Natomiast wobec pracodawcy zatrudniającego nielegalnie cudzoziemców, funkcjonariusze skierowali wniosek do sądu o ukaranie (art. 120. 1. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.).

sudecki.strazgraniczna.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA