Express-Miejski.pl

Ukrainki w rękach strażników

Strażnicy Graniczni z Kłodzka w ramach prowadzenia kontroli legalności pobytu i wykonywania pracy na terytorium RP doprowadziły do zatrzymania cztery obywatelki Ukrainy.

Funkcjonariusze z PSG Kłodzko zatrzymali w powiecie oławskim dwie cudzoziemki, które pracowały w Polsce nie posiadając zezwolenia na pracę . Kobiety zajmowały się sortowaniem ziemniaków w gospodarstwie rolnym. W wyniku prowadzonych czynności ustalono także, że jedna z nich wyłudziła polską wizę.

Cudzoziemka przyznała się do popełnienia przestępstwa i poddała się dobrowolnie karze roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat. Obu kobietom wręczono decyzje o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP.

Dwa dni wcześniej funkcjonariusze z PSG Wrocław-Strachwice zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy. Pierwszego z nich zatrzymano w powiecie trzebnickim, dane mężczyzny widniały w bazie SIS jako osoba niepożądana na terytorium RP. Ponadto, po analizie paszportu, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu do weryfikacji autentyczności dokumentów (VSC-4C ), okazało się, że odciski polskich stempli kontroli granicznej są sfałszowane m.in. nie wykazywały luminescencji w świetle UV. W powyższej sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze, a cudzoziemcowi przedstawiono zarzuty z art. 270 § 1 kk. Podejrzany przyznał się do stawianych mu czynów, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dziś tj. 14.10.br. sąd wydał postanowienie o umieszczeniu ww. osoby w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

Drugiego mężczyznę zatrzymano na placu targowym w Oleśnicy. Cudzoziemiec prowadził działalność gospodarczą wbrew obowiązującym przepisom i nie posiadał wizy uprawniającej do jej prowadzenia. W powyższej sprawie Straż Graniczna wszczęła postępowanie administracyjne, następstwem którego było wydanie cudzoziemcowi decyzji zobowiązującej opuścić Polskę w nakazanym terminie.

SOSG Kłodzko

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA