Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Kamieńcu Ząbkowickim

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Kamieńcu Ząbkowickim

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2019-06-21 do 2019-07-12

 

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 21.06.2019 r.

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

 

  • Zarządzeniem Nr 172/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej 9/6.
  • Zarządzeniem Nr 171/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej 9/1.

 

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 21.06.2019 roku do dnia 12.07.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

 

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA