Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2019-06-17 do 2019-07-08

 

 Kamieniec Ząbkowicki, dnia 17.06.2019 r.

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

 

  • Zarządzeniem Nr 160/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 24.
  • Zarządzeniem Nr 163/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 12.
  • Zarządzeniem Nr 164/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Suszka w granicach działki nr 77.

 

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 17.06.2019 roku do dnia 08.07.2019 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA