Express-Miejski.pl

Dzierżawa części działki nr 121, AM-6, Obręb Centrum o pow. 5,0 m2

Powiat Ząbkowicki

Dzierżawa części działki nr 121, AM-6, Obręb Centrum o pow. 5,0 m2

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-04-14 do 2017-05-19

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 121, AM-6, Obręb Centrum o pow. 5,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Boh. Getta i drodze krajowej nr 8 z przeznaczeniem na teren pod tablicę reklamową.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2017 roku o godz. 9.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 pokój nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w gotówce wadium w wysokości 11,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 w terminie do dnia 15.05.2017 roku oraz posiadanie dokumentu tożsamości i oryginału potwierdzenia wniesienia wadium na przetargu. Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA