Express-Miejski.pl

Dzierżawa części działki nr 46/16, AM-10, Obręb Centrum o pow. 2,0 m2

Powiat Ząbkowicki

Dzierżawa części działki nr 46/16, AM-10, Obręb Centrum o pow. 2,0 m2

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-03-20 do 2017-04-21

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 46/16, AM-10, Obręb Centrum o pow. 2,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Boh. Getta z przeznaczeniem na teren pod baner reklamowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 pokój nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w gotówce wadium w wysokości 4,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich  04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 w terminie do dnia 18.04.2017 roku oraz posiadanie dokumentu tożsamości i oryginału potwierdzenia wniesienia wadium na przetargu. Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA