Express-Miejski.pl

Rusza projekt, którego celem jest wsparcie przedsiębiorców

projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” fot.: mat.pras.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. jako Partner Projektu rozpoczęła realizację projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. jako Partner Projektu rozpoczęła realizację i od 23.02.2017r. rekrutację do projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” na obszarze powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego.

Projekt przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z wykorzystaniem bazy usług rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Oferują dofinansowaniem usług rozwojowych dla MMŚP (od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej, które będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą.)

Calami projektu jest m.in. wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z bazy usług rozwojowych oraz dofinansowanie wybranych usług rozwojowych pozwalających, w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

Projekt skierowany jest do dolnośląskich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spełniających kryteria określone w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz do ich pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji na stronie internetowej www.agroreg.com.pl

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA