Express-Miejski.pl

Prezydent Duda otrzymał wniosek SLD w sprawie budowy kopalni

Andrzej Duda w Bystrzycy Kłodzkiej fot.: facebook/prezydent

Wniosek kłodzkiego klubu SLD zawierał prośbę o likwidację biurokratycznych barier i przyśpieszenie inwestycji w gminie Nowa Ruda.

Wizyta prezydenta trwała prawie 2 godziny. Andrzej Duda zadeklarował objęcie swoim patronatem jubileuszowych obchodów nadania Bystrzycy praw miejskich. O mecenat poprosiła burmistrz Renata Surma. W rynku prezydent spotkał się z mieszkańcami, którzy gorąco go przyjęli. Mówił o kłopotach, z którymi boryka się kraj. Otrzymał też wniosek klubu SLD dotyczący planowanej budowy kopalni w Nowej Rudzie. Biurokratyczne bariery opóźniają inwestycję.

- Wniosek ma na celu likwidację totalnego absurdu w Polsce i dotyczy zmiany przepisów wstrzymujących inwestycje. Chodzi o projekt: Kopalnie Nowa Ruda Węgiel Koksujący. W naszym prawie brakuje specjalnej legislacji pozwalającej strategicznym inwestorom realizować wielkie inwestycje bez zbędnej zwłoki. To dałoby nowe miejsca pracy – tłumaczy Adam Łącki, przewodniczący klubu i autor wniosku.

Według Adama Łąckiego do tak absurdalnej sytuacji nie mogłoby dojść w Czechach, gdzie zlikwidowano bariery biurokratyczne dla inwestorów.

Treść wniosku:

Klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w powiecie kłodzkim wspierając przyszłe i już uruchomione procesy inwestycyjne, w których pozyskani inwestorzy i samorządy mają wielkie problemy oraz opóźnienia spowodowane zmianami polskiego prawa, wnioskuje do Pana Prezydenta jak niżej;

Klub radnych SLD Rady Powiatu Kłodzkiego wnioskuje do Pana Prezydenta o podjęcie na podstawie art.118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych w celu koniecznego uproszczenia i przyśpieszenia procedury planistycznej obowiązującej gminy, dla inwestorów tworzących nowe zakłady produkcyjne i miejsca pracy.

Jednocześnie wnioskuje się o nową i obowiązującą właściwe organy wszystkich szczebli, jednoznaczną wykładnię prawną traktującą wielkie inwestycje rozwojotwórcze, tworzące nowe miejsca pracy w gminach, jako inwestycje celu publicznego. Inwestorzy takich inwestycji powinni korzystać w interesie publicznym ze specjalnej drogi legislacyjnej pozwalającej gminom wydawać decyzje o lokalizacji celu publicznego stosując zastępstwo planu miejscowego i traktować planistyczną przestrzeń w/w inwestycji jako wyłączoną dla nieprzerwanego kontynuowania procesu inwestycyjnego.

Uzasadnienie

Na przykładzie Projektu Inwestycyjnego „Nowa Ruda Węgiel Koksujący” obliczonego na 2000 miejsc pracy w powiecie kłodzkim o ok. 20% bezrobociu widać jak ułomnie wygląda proces inwestycyjny w Polsce, która w swojej narodowej strategii działania powinna przyciągać wielkich inwestorów stosując przyjazne prawo.

Dotychczasowa 5- letnia historia w/w przedsięwzięcia obrazuje skalę problemu a jednocześnie skalę marnowania wielkiej szansy rozwoju regionu ziemi kłodzkiej.

4 grudnia 2011 roku, w atmosferze niedowierzania została ogłoszona pierwsza deklaracja reaktywacji kopalni Nowa Ruda i deklaracja pozyskania inwestora. Inwestor z Australii , polskiego pochodzenia, pojawił się w lutym 2013 roku, dzięki staraniom kilku lokalnych działaczy SLD oraz ich partnerów na czele z posłem Zbrzyznym, profesorem Speczikiem i Dyrektorem Andrzejem Zibrowem oraz po dwóch konferencjach naukowych w 2012 roku organizowanych przez powiat, z udziałem naukowców z Polskiej Akademii Nauk. W lipcu 2013 roku, po wielu perturbacjach Inwestor uzyskał koncesję geologiczną pozwalającą na dalsze działania zmierzające do uruchomienia kopalni. 19 listopada 2013 roku australijska spółka Coal Holding rozpoczęła prace wiertniczo-geologiczne w Ludwikowicach Kłodzkich co oznaczało konkretne zaangażowanie kapitałowe inwestora.

7 odwiertów potwierdziło zasobność noworudzkiego złoża węgla koksującego najwyższej jakości.

W 2015 roku Inwestor przystąpił do procedury ujęcia projektu „ Kopalnia Nowa Ruda Węgiel Koksujący ” w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowa Ruda opracowując PZZ , Raport Środowiskowy i Projekty Kopalni . Gmina wiejska i miejska Nowa Ruda rozpoczęły procesy planistyczne we współpracy z Inwestorem w celu przyjęcia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego z wpisaną inwestycją kopalni .

Z chwilą wejścia w życie z dniem 18 listopada 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( DZ.U. z 2015 r. poz. 1777 ) powstał problem istotnie opóźniający proces planistyczny z planowaną kopalnią węgla koksującego, w gminach Nowej Rudy. Ten problem zdecydowanie przedstawili przedstawiciele inwestora Coal Holding, dyrektor generalny Andrzej Zibrow i dyrektor techniczny Aleksander Wardas, podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu w dniu 22.04. 2016 roku , w siedzibie starostwa powiatowego w Kłodzku. Inwestor wprost zwrócił się o pomoc w realizacji Projektu, którą opóźniają w/w zmiany legislacyjne i niejasne interpretacje przepisów.

W/w przypadek inwestycji w Nowej Rudzie jest tylko jednym z wielu podobnych przykładów w kraju, dlatego legislacyjne rozwiązanie problemu przyśpieszenia prawnych i zwyczajowych procedur inwestycyjnych dla strategicznych Inwestorów tworzących bezcenne miejsca pracy, powinno nastąpić niezwłocznie, w trybie nadzwyczajnym i generalnie dla obszaru całej Polski.

Ponadto Projekt otwarcia kopalni Węgla Koksującego w Nowej Rudzie zasługuje na wyjątkowy priorytet ze wzglądu na jego wielką gospodarczą i społeczną wartość dodaną nie tylko dla powiatu kłodzkiego ale województwa i kraju.

Przedsięwzięcie w/w kopalni określają następujące informacje Inwestora;

- 300 – 500 mln zł , orientacyjne nakłady na budowę kopalni przez spółkę Coal Holding, należącą do australijskiej grupy kapitałowej Balamara

- 2000 osób, zakładana docelowa ilość miejsc pracy

- 2 lata pierwotnie zakładany termin powstania nowej kopalni w przypadku ustania przeszkód prawnych

- Wacław i Lech, pola kopalniane do wydobycia węgla na łącznej powierzchni ok. 20 km. kw.

- 7 zrealizowanych odwiertów, które pozwoliły oszacować 170 mln ton zasobów węgla

- 2,5 mln ton węgla, zakładane wydobycie roczne

- wyrobiska ukośne, nie będzie pionowych szybów. Australijczycy chcą stworzyć system tzw. wyrobisk upadowych a urobek ma być wywożony na powierzchnię taśmociągami

- 2016/2017r, na przełomie roku spółka miała zamiar uzyskać koncesję na wydobycie ale w zaistniałych okolicznościach ten termin przesunie się.

Według klubu SLD zaistniała sytuacja musi być niezwłocznie uzdrowiona gdyż staje się absurdem, w którym niedoskonałe prawo i jego dowolne, pozbawione wykładni, zachowawcze interpretacje, hamują inwestycje powodując olbrzymie szkody gospodarcze i społeczne oraz paraliżują rozwój regionów i całego kraju.

Adam Łącki - Przewodniczący Klubu SLD Radnych Powiatu Kłodzkiego

Kazimierz Drożdż - Sekretarz Klubu SLD Radnych Powiatu Kłodzkiego

Janusz Charczuk - Członek Klubu SLD Radnych Powiatu Kłodzkiego

bom

2

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Prezydent Duda otrzymał wniosek SLD w sprawie budowy kopalni

  2016-04-29 10:30:26

  bom

  Wniosek kłodzkiego klubu SLD zawierał prośbę o likwidację biurokratycznych barier i przyśpieszenie inwestycji w gminie Nowa Ruda.

 • 2016-04-29 11:43:25

  gość: ~lutycka

  2 zdania o wizycie prezydenta natomiast o wniosku komuchow w\s kopalni rozpisujecie sie na 200 zdan od dawna wiem jaka opcje polityczna popiera ==Ekspres=ale tym razem przegieliscie na maxa

 • 2016-05-01 08:41:59

  gość: ~Tom

  ostatnio dodany post

  Lutycka wg. Ciebie wszystko co SLD to zło?Przeczytaj może najpierw uważnie o co w tych wnioskach chodzi a potem się dopiero wypowiedz

REKLAMA


REKLAMA