Express-Miejski.pl

Radni podziękowali uczniowi za udzielenie pomocy kobiecie, która zasłabła

Radni dziękują Igorowi Jaworskiemu fot.: UG

Na sesji o budżecie. Radni przyjęli też ekologiczny program zmniejszający zanieczyszczenie powietrza w mieście.

Spotkanie rozpoczęto wręczeniem listu gratulacyjnego uczniowi Igorowi Jaworskiemu, który udzielił pomocy omdlałej kobiecie. Razem z nauczycielką poczekał na przybycia pogotowia. Radni postanowili nagrodzić czyn wręczając chłopcu drobny upominek. Na spotkaniu Igorowi towarzyszyli rodzice, dyrektor podstawówki Jarosław Przybył i przedstawiciele rady rodziców. W dalszej części rozmawiano o zmianach w budżecie m.in zwiększenia kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin (ponad 18 tys. zł), funkcjonowania obiektów sportowych (ponad 60 tys.) Radni podjęli szereg uchwał w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu dolnośląskiemu. Dotyczy ona planowanej przebudowy ulicy Świdnickiej, budowy ścieżki rowerowej Słupiec - Centrum oraz utrzymania dróg. W drodze głosowania usystematyzowano Program Noworudzka Karta Rodziny 3 plus, miejski „program alkoholowy”. Ustalono też wysokość opłat za korzystanie z obiektów sportowych. Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do projektu „Polsko Czeski szlak Grzbietowy – część wschodnia.”

Odrębną uchwałę stanowił wykaz wydatków niewygasających w roku ubiegłym. Wśród nich wskazać należy: remonty drogowe ulic: Świdnickiej, Teatralnej, Fabrycznej, Stara Kolonia, budowę oświetlenia przy Kasztanowej, Mostowej i Dworskiej, Kwiatowej, Jawornik a także inwestycje w odnawialne źródła energii (ponad 46 tys. zł), inwentaryzację mostów (ponad 38 tys.) i prace termomodernizacyjne - MZSZk nr 1 (19.013 zł), OSP Nowa Ruda (24.385 zł), Rynek 11 (35.039 zł), Spacerowa 4 (27.143 zł).

W dalszej części spotkania przyjęto Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Nowej Rudy. Jego wdrożenie ma spowodować zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w ciągu 8 lat. Głosowanie nad obecnym budżetem poprzedziło odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nowy budżet przewiduje dochody na kwotę – 74.609.263,00 zł, przy wydatkach sięgających – 76.761.802,00 złotych. Plan wydatków inwestycyjnych w 2016 roku opiewa na kwotę 17.031.477,00 zł.

bom

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA