Express-Miejski.pl

6-latki do szkoły? Poradnia przeżywa oblężenie

Czy wszystkie 6-latki powinny iść do szkoły? fot.: mat. pras.

Od 1 września 2015 roku dzieci urodzone w 2009 podlegają obowiązkowi szkolnemu. Jednak nie wszyscy rodzice zgadzają się z tym i chcą to odroczyć.

14 listopada 2013 roku weszła w życie tzw. ustawa sześciolatkowa. Zgodnie z nią obowiązek szkolny obejmuje już dzieci sześcioletnie. Zatem wraz z początkiem września tego roku zamiast do „zerówki” sześciolatki pójdą do pierwszej klasy. Mimo to wielu rodziców chce przełożyć ten moment i zwraca się do przychodni psychologiczno-pedagogicznych o wydanie opinii, że ich dziecko nie jest jeszcze gotowe na naukę w szkole podstawowej.

- Mamy bardzo dużo wniosków. W tym momencie 80 rodziców ubiega się o odroczenie – mówi kierownik kłodzkiej poradni psychologiczno-pedagogicznej, Anna Walawgo. - Już w tym momencie mamy bardzo odległe terminy – czerwiec, lipiec. A co będzie z wnioskami, które wpłyną do nas w kwietniu, maju, czerwcu? - zastanawia się Walawgo. - Opinię możemy wydać do końca sierpnia i jesteśmy przygotowani, że do tego czasu będą wpływać wnioski.

Ile trwa badanie potencjalnego ucznia podstawówki?

- To zależy od wydolności dziecka, ale na ogół badanie trwa 2 godziny. Psychologiczne, pedagogiczne. Jest wywiad, rozmowa, później udzielenie porady po badaniu, wniosków, zaleceń... Już w tym momencie jest kłopot z wyrobieniem się z badaniami. To musi być kompleksowa ocena psychologiczno-pedagogiczna, czasami też logopedyczna.

Kiedy sześciolatek nie jest gotowy, by pójść do szkoły?

Dziecko nie jest dysponowane do rozpoczęcia nauki w szkole, kiedy ma zaburzone procesy poznawcze, trudności emocjonalne, jest niepełnosprawne oraz ma zaburzoną komunikację.

Najczęstszymi przyczynami odroczenia obowiązku szkolnego są m.in.: stan zdrowia dziecka – jeśli przechodzi przewlekłą chorobę, niski bądź obniżony poziom rozwoju intelektualnego oraz nieharmonijny rozwój intelektualny, tj. jeżeli występuje duża różnica między rozwojem funkcji percepcyjno-motorycznymi a funkcjami słowno-pojęciowymi. Inne przyczyny to: trudności w skupieniu uwagi, wada wymowy i zaburzony rozwój społeczno-emocjonalny. Jeśli dziecko jest płaczliwe, nadpobudliwe, odczuwa lęki lub ma trudności w nawiązywaniu relacji w grupie czy też indywidualnie, to powinno przejść jeszcze edukację przedszkolną.

Co zrobić, aby odroczyć spełnienie obowiązku szkolnego?

Aby przełożyć rozpoczęcie nauki szkolnej sześciolatka, rodzic lub opiekun prawny dziecka musi wypełnić wniosek o zbadanie gotowości przedszkolaka do rozpoczęcia nauki. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć informację wydaną przez przedszkole z podpisem dyrektora i nauczyciela, że dziecko jest usposobione do podjęcia nauki. Następnie, po otrzymaniu terminu, odbywają się badania diagnostyczne, które obejmują ocenę dojrzałości dziecka pod względem społecznym, poznawczym, emocjonalnym i fizycznym w warunkach szkolnych. Analizie poddany jest także stan zdrowia dziecka na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej.

Dzieci sześcioletnie są w fazie intensywnego rozwoju, jednak proces ten przebiega indywidualnie i nie każde dziecko jest na tym samym etapie dojrzewania. Niektórzy sześciolatkowie są dojrzalsi od ośmiolatków, część z nich z kolei jest na podobnym poziomie co ich 5-letni koledzy. Może się to szybko zmienić. Zbyt wczesne diagnozowanie może być niemiarodajne i może nie oddawać w pełni możliwości dziecka. Dlatego też nie warto przyspieszać badań i podejść do nich najwcześniej w maju. Poradnia wydaje opinię po zakończeniu procesu diagnostycznego na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Przesłanką do odroczenia obowiązku szkolnego jest wniosek rodziców skierowany do dyrektora szkoły wraz z załączoną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dziecko, które zostało odroczone, ponownie musi podjąć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

DE

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • 6-latki do szkoły? Poradnia przeżywa oblężenie

  2015-03-21 22:23:01

  DE

  Od 1 września 2015 roku dzieci urodzone w 2009 podlegają obowiązkowi szkolnemu. Jednak nie wszyscy rodzice zgadzają się z tym i chcą to odroczyć.

 • 2015-03-22 09:32:08

  gość: ~tato

  ostatnio dodany post

  dzięki, to mi się na pewno przyda. chciałbym aby moje dziecko mogło być dłużej dzieckiem. a nie robić na tych pasożytów

REKLAMA


REKLAMA