Express-Miejski.pl

Lista kandydatów na radnych w gminie Lądek-Zdrój

zdjęcie ilustracyjne fot.: Express-Miejski.pl

W gminie Lądek-Zdrój aż 96 kandydatów ubiega się o stanowisko radnego gminy. Do rady dostanie się piętnastu z nich.

W gminie uprawnionych do głosowania jest ponad 7. tys osób. Urny zostaną rozstawione w sześciu lokalach. Dwie staną w lądeckiej szkole podstawowej nr 1, gdzie głosować będą zarówno ludzie z obwodu nr 1 jak i 2.

Okręg wyborczy nr 1 (6 kandydatów):

 • BODUCH Anna Beata (42 lata) - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • SOSNA Janusz Henryk (54 lata) - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 • KRZYŚKÓW-INGLOT Ewa Barbara (55 lat) - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kaczmarczyka
 • DUCH Anna (39 lat) - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Partnerstwo
 • MAZUREK Natalia (34 lata) - Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Nowak
 • GOS Sebastian Grzegorz (26 lat) - Komitet Wyborczy Wyborców Borysława Zatoki  

Okręg wyborczy nr 2 (6 kandydatów):

 • BUSZ Janina Maria (63) - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • ZAWADZKI Jan Antoni (57) - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kaczmarczyka
 • TUR Gracjana Anna (31) - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Partnerstwo
 • WALENTYNOWICZ Sławomir Jacek (43) - Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Nowak
 • GAŁKA Marian Adolf (58) - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami Lądek-Zdrój
 • TOCH Roch Konrad (39) - Komitet Wyborczy Wyborców Borysława Zatoki  

Okręg wyborczy nr 3 (6 kandydatów):

 • SAS Janusz Władysław (64) - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • KOTLARZ Jolanta (44) - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kaczmarczyka
 • KOROBIJ Czesław (57) - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Partnerstwo
 • TARASIŃSKA Beata Maria (49) - Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Nowak
 • WOJCZUK Mirosław Jan (57) - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami Lądek-Zdrój
 • GAIK Dariusz Sławomir (38) - Komitet Wyborczy Wyborców Borysława Zatoki  

Okręg wyborczy nr 4 (7 kandydatów):

 • ADAMCZYK Jerzy Jan (60) - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • JANUSZKIEWICZ Grzegorz (55) - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kaczmarczyka
 • PIETKIEWICZ Adela Danuta (52) - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Partnerstwo
 • HONCZAR Beata Wiesława (42) - Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Nowak
 • WIERNUSZ Zbigniew Paweł (64) - Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Wiernusza
 • MAZURKIEWICZ Krystyna Bogumiła (58) - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami Lądek-Zdrój
 • JAWOREK Zdzisław (63) -  Komitet Wyborczy Wyborców Borysława Zatoki  

Okręg wyborczy nr 5 (6 kandydatów):

 • PASTUSZAK Tadeusz (65) - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • RODYCZ Janusz Marian (68) - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 • NOWICKI Tomasz (36) - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kaczmarczyka
 • RZEŹNIK Jacek Paweł (47) - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Partnerstwo
 • BEŁCZĄCKA Magdalena Barbara (38) - Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Nowak
 • SIERAKOWSKA-DAWIDOWICZ Karolina Patrycja (34) - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami Lądek-Zdrój  

Okręg wyborczy nr 6 (8 kandydatów):

 • LEMAŃSKA Elżbieta (55) - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • BAŁUCH Monika Maria (30) - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 • SINICA Kamila (30) - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Lądek-Zdrój"
 • URBAŃCZYK Dorota Barbara (46) - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kaczmarczyka
 • BORSUK Agata Stefania (49) - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Partnerstwo
 • TYLKOWSKA Justyna Urszula (41) - Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Nowak
 • KUBISIAK Kazimierz (65) - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami Lądek-Zdrój
 • SKOWRON Łukasz Andrzej (29) - Komitet Wyborczy Wyborców Borysława Zatoki  

Okręg wyborczy nr 7 (7 kandydatów):

 • SZCZEŚNIAK Józef Maciej (56) - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • PISKOROWSKA Teresa Kazimiera (66)  - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 • ZAPOTOCZNA Danuta Anna (50) - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kaczmarczyka
 • PAZDYK Leszek Zygmunt (57) - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Partnerstwo
 • MOROZ Brygida Joanna (51) - Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Nowak
 • KURDZIEL Tomasz Grzegorz (41) - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami Lądek-Zdrój
 • BABIAK Mirosław (48) - Komitet Wyborczy Wyborców Borysława Zatoki 

Okręg wyborczy nr 8 (6 kandydatów):

 • CIAPUTA Bogusław Witold (60) - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • NOWAK Teresa (60) - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 • SŁONECKA Monika (39) - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kaczmarczyka
 • HAMERLIK Jerzy (64) - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Partnerstwo
 • BEDNAREK Małgorzata (53) - Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Nowak
 • STATKIEWICZ Wojciech Zygmunt (30) - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami Lądek-Zdrój  

Okręg wyborczy nr 9 (6 kandydatów):

 • GODZIEJEWICZ Jerzy Robert (58) - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • MILKE Paweł (61) - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kaczmarczyka
 • PUZIO Zdzisław Andrzej (53) - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Partnerstwo
 • MAJEWSKI Janusz Wiesław (43) - Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Nowak
 • BODUCH Mirosława Maria (58) -  Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami Lądek-Zdrój
 • DĘBSKI Robert Andrzej (50) -  Komitet Wyborczy Wyborców Borysława Zatoki

Okręg wyborczy nr 10 (7 kandydatów):

 • JAWORSKA Dominika Zuzanna (20) - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • WĘGIEL Bogumiła Krystyna (64) - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 • BUCZAK Jakub Jacek (26) - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kaczmarczyka
 • PASZKOWSKA Ewa Irena (54) - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Partnerstwo
 • DOBRZYŃSKI Artur Mieczysław (58) - Komitet Wyborczy Wyborców Artura Dobrzyńskiego
 • SKROBOTUN Stanisław Lucjan (64) -  Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami Lądek-Zdrój
 • ZATOKA Borysław Jan (38) -  Komitet Wyborczy Wyborców Borysława Zatoki

Okręg wyborczy nr 11 (6 kandydatów):

 • STUŁA Tomasz Bronisław (40) - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 • BIEŃKOWSKA Anna Maria (34) - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kaczmarczyka
 • SZTAFIŃSKI Stanisław (58) - Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Nowak
 • MIRONIAK Andrzej Kazimierz (59) -  Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami Lądek-Zdrój
 • SZYMAŃSKA-SOROKO Marta (28) - Komitet Wyborczy Wyborców Borysława Zatoki
 • SZMIDT Konrad Adam (41) - Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Szmidta  

Okręg wyborczy nr 12 (7 kandydatów):

 • ZAPAŁA Regina (61) - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • ŚLIWOWSKI Krzysztof (54) - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 • WIERTELAK Maria Klara (61) - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kaczmarczyka
 • ŁĘTKOWSKA Agnieszka Marzena (42) - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Partnerstwo
 • ŁAGOWSKI Andrzej Krzysztof (40) - Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Nowak
 • MOSSAKOWSKA Aleksandra Lidia (48) - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami Lądek-Zdrój
 • BARAŃSKI Tomasz Janusz (25) - Komitet Wyborczy Wyborców Borysława Zatoki  

Okręg wyborczy nr 13 (7 kandydatów):

 • OGÓREK Sabina Wioletta (22) - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • MRÓZ Łukasz Paweł (33) - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 • GADZIŃSKA Beata Ewa (47) - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kaczmarczyka
 • URBAN Lidia (46) - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Partnerstwo
 • KULIŃSKI Józef Mikołaj (61) - Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Nowak
 • SZCZEPAŃSKA-JASTRZĄB Katarzyna Zofia (39) - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami Lądek-Zdrój
 • BOGUSŁAWSKA Elżbieta Anna (38) - Komitet Wyborczy Wyborców Borysława Zatoki  

Okręg wyborczy nr 14 (7 kandydatów):

 • KONACHOWICZ Andrzej Jan (62) - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 • ŚWIERCZYNA Anna (63) - Komitet Wyborczy Wyborców Razem
 • RYCAJ Ewelina Anna (35) - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kaczmarczyka
 • WÓJTOWICZ Mirosława (48) - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Partnerstwo
 • KWAŚNA Alicja Paulina (22) - Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Nowak
 • POLAŃSKA Monika Jolanta (42) - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami Lądek-Zdrój
 • JAWORSKI Henryk (68) - Komitet Wyborczy Wyborców Borysława Zatoki  

Okręg wyborczy nr 15 (4 kandydatów):

 • PODYMA Magdalena (38) - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kaczmarczyka
 • SOLARZ Beata Janina (45) - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Partnerstwo
 • BUŁA Paweł Andrzej (40) - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami Lądek-Zdrój
 • KRYSIŃSKA Dominika Marta (28) - Komitet Wyborczy Wyborców Borysława Zatoki  

Express-Miejski.pl

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Lista kandydatów na radnych w gminie Lądek-Zdrój

  2017-12-06 00:36:15

  gość: ~fiku

  ostatnio dodany post

  Zdzisław Puzio to Pis? PO? SLD? a moze PSL?

REKLAMA


REKLAMA