Express-Miejski.pl

Wmurują kamień węgielny pod inwestycję

Zdjęcie ilustracyjne fot.: bom

20 października o godz. 10 odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku (przy ul. Wzniesienie).

10.00 - Rozpoczęcie uroczystości – ul. Wzniesienie (plac budowy)

- Kilka słów od założycielki uczelni – prezes Centrum Edukacji w Kłodzku Violetty Jakobsze

- Odczytanie aktu erekcyjnego
- Wmurowanie tuby erekcyjnej przez założycielkę uczelni oraz zaproszonych gości

- Poświęcenie przez Ks. Dziekana Juliana Rafałko

- Przejazd do restauracji „Korona” w Kłodzku

- Przedstawienie władz uczelni (rektor, prorektor, dziekan, kanclerz)

- Poczęstunek

- Prezentacja projektowanej inwestycji przygotowana przez firmę budowlaną oraz projektantów

Doświadczenie w pracy z zakresu kształcenia w zawodach medycznych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia - Kilka słów o dzialalności Violetty Jakobsze

Założycielka od 2009 r. prowadzi Prywatne Medyczne Studium Zawodowe
w Kłodzku oraz od 2010 r. Prywatne Medyczne Studium Zawodowe dla Dorosłych
w Kłodzku. Jedyne w powiecie szkoły policealne kształcące młodzież i dorosłych na kierunkach medycznych.
Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej i Certyfikat Ośrodka Egzaminacyjnego. Wysoka jakość nauczania na co dowodem jest 100% zdawalność egzaminów zawodowych daje czołowe miejsce w rankingach szkół policealnych. Szkoła może też pochwalić się  absolwentami którzy bez problemu znajdują pracę zarówno w naszym rejonie, jak i za granicą.
Działalność Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego stale jest poszerzana o nowe placówki: Kamienna Góra, Świebodzice, Oława, Nysa.
Od 2011 r. założycielka prowadzi również kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Najbliższa  placówka posiadająca akredytację do prowadzenia tego rodzaju kształcenia znajduje się we Wrocławiu. Specjalistyczny sprzęt medyczny wykraczający poza ustawowe wymogi, którym dysponuje założycielka i profesjonalna kadra uklasyfikowały placówki w czołówce podmiotów prowadzących tego rodzaju działalność szkoleniową.
W ramach działalności założycielka organizuje i wspiera finansowo lokalne działania poświęcone profilaktyce zdrowotnej i promocji zdrowia.

Działalność w związku z kwalifikacjami Edukatora edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia nadanymi przez Ministra Edukacji Narodowej

Założycielka pełni funkcję koordynatora wojewódzkiej sieci szkół realizujących Projekt „Szkoła Promująca Zdrowie" prowadzonego pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia oraz ewaluatora  placówki  należącej do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w okresie wprowadzania projektu w Europie.
Założycielka pracowała w charakterze  doradcy  metodycznego ds. edukacji  zdrowotnej i promocji zdrowia w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu oraz Powiatowym Centrum Doskonalenia Kadr w Kłodzku, a od 11 lat prowadzi Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kłodzku.

Pozostała działalność założycielki uczelni:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kłodzku (prowadzony
od 1993r.): placówka specjalizująca się przede wszystkim w formach  kształcenia zawodowego nauczycieli nadających uprawnienia do nauczania nowych przedmiotów. Ośrodek ma aktualnie wysoką pozycję wśród instytucji kształcących nauczycieli w województwie dolnośląskim, a z oferty doskonalenia korzysta również kadra pedagogiczna z innych województw.
    
Centrum Edukacji (prowadzone od 1993 r.): jednostka prowadząca dokształcanie i doskonalenie zawodowe w formach pozaszkolnych, m. in. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kursy kwalifikacyjne i doskonalące  dla  młodzieży, pracodawców  i  ich  pracowników.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (prowadzone od 2007 r.):  funkcjonujące pod opieką merytoryczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest to jedyne  kolegium  językowe  w  naszym powiecie i okolicy. Najbliższa  placówka  tego  rodzaju  znajduje  się  we  Wrocławiu .

I Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłodzku (prowadzona
od 2012 r.): placówka organizuje specjalistyczne wsparcie psychologiczne
dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dom Wczasów Dziecięcych „Karolinka” (prowadzony od 2012 r.): funkcjonujący w Otmuchowie (województwo opolskie), gdzie dzieci i młodzież korzystając ze zdrowotnych walorów klimatycznych pobierają naukę poza miejscem zamieszkania.
Działalność założycielki została wyróżniona nagrodą Burmistrza Kłodzka dla osób, które wspierają rozwój miasta  AS KŁODZKI
 
Działalność  oświatowa  jest  systematycznie  monitorowana, a  decyzje  dotyczące jej poszerzania, poprzedzane są szczegółową diagnozą potrzeb edukacyjnych i zapotrzebowaniem na rynku pracy. W chwili obecnej pojawiła się potrzeba podjęcia działań zmierzających do organizacji kształcenia w zawodach medycznych na poziomie szkolnictwa wyższego, która została potwierdzona m. in. przez przedstawicieli władz lokalnych i wojewódzkich oraz partnerów społecznych.
Założenie  Wyższej  Szkoły  Medycznej  jest również inicjatywą realizowaną zgodnie z prośbami, i na potrzeby absolwentów i aktualnych słuchaczy prowadzonego Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego, którzy zadeklarowali podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tworzonej uczelni.
Pragnę  również  dodać,  że  na  potrzeby  Wyższej  Szkoły  Medycznej  powstaje  nowy obiekt.  Będzie to nowoczesny budynek, zbudowany ze środków własnych założycielki uczelni.
Wyższą  Szkołę Medyczną w Kłodzku, starałam się stworzyć kierując  się  przede  wszystkim dbałością o jakość kształcenia. Pozyskałam  kadrę  naukowo – dydaktyczną, w skład której weszli wybitni naukowcy wyróżniani nagrodami Ministra Zdrowia i cenieni nie tylko w Polsce ale również w międzynarodowych kręgach medycznych – mówi Violetta Jakobsze.

materiały prasowe

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA