Express-Miejski.pl

Małe projekty gminne dofinansowane

Prawie 3 mln zł z budżetu województwa otrzymają dolnośląskie gminy w ramach IV edycji organizowanego przez Samorząd Województwa konkursu. Dotacje przyznano najlepszym projektom, które mają na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju społeczno - ekonomicznego miejscowości wiejskich oraz zaktywizowanie ich mieszkańców.

Konkurs Odnowa Dolnośląskiej Wsi skierowany był do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Każda z nich mogła złożyć po dwa wnioski. Pod uwagę brane były projekty, które zostaną zrealizowane i rozliczone do końca października 2010 roku.

Gminy biorące udział w konkursie mogły  starać się o pieniądze na remont i wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne oraz dostosowanie obiektów służących społeczności wiejskiej do funkcji szkoleniowej. Dotacje przeznaczone były także na  budowę i remont ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw oraz na zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

Na te zadania można było otrzymać dofinansowanie wnoszące maksymalnie  50% kwalifikowanych kosztów projektu, a górny limit wysokości pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosił 35.000 zł.

Jakie projekty otrzymały wsparcie?

RADKÓW - Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Suszyna (35.000 PLN)
NOWA RUDA - Budowa placów zabaw w miejscowościach Krajanów i Jugów oraz II etap wykonania miasteczka rowerowego w Dzikowcu (35.000 PLN)
LĄDEK ZDRÓJ - Czysta i przyjazna przestrzeń w Lutyni (4.790 PLN); Kino na miedzy (19.112 PLN)
MIĘDZYLESIE - Urządzenia placów zabaw w Długopolu Górnym, Domaszkowie i Różance (35.000 PLN)
BYSTRZYCA KŁODZKA - Zakup elementów ludowych dla zespołów śpiewaczy ze wsi Gorzanów, Wilkanów oraz Stary Waliszów (13.292 PLN)
KŁODZKO - Zakup wyposażenia do obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy Kłodzko (26.215 PLN); zakup strojów ludowych dla zespołów z Roszyc i Starkowa (8.785 PLN)
STRONIE ŚLĄSKIE - zakup strojów ludowych dla zespołu Siekiereczki (11.150 PLN); wyposażenie wiejskiej świetlicy (6.950 PLN)

Urząd Marszałkowski / leoni

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA