Express-Miejski.pl

Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Kłodzka

Zdjęcie ilustracyjne fot.: bom

Obwodnica Kłodzka połączy drogi krajowe nr 8 i nr 33 z drogą krajową nr 46 na kierunku północ-południe.

W listopadzie tego roku obwodnica Kłodzka znalazła się na liście 11 obwodnic polskich miast, których budowa planowana jest na lata 2014-2020. Koszt jej realizacji oszacowano na 283,2 mln zł.

Inwestycja ma być realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Umożliwia on dostosowywanie projektu wykonawczego do zmieniających się w trakcie budowy uwarunkowań technicznych bez konieczności zmiany umowy.

- Postępowanie przetargowe będzie dwuetapowe. Pierwszy etap to składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Na tym etapie oceniane będzie doświadczenie oraz potencjał techniczny i ekonomiczny wykonawców. Termin składania ofert w pierwszym etapie to 12 luty 2014 roku. Zakwalifikowani do drugiego etapu wykonawcy zostaną zaproszeni do złożenia ofert cenowych. Wymagany termin zakończenia zadania to 33 miesiące od daty podpisania umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zamawiający przyjął trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny (90%), jednym z kryteriów jest termin wykonania (5%). Oznacza to, że wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny, jednak nie krótszym niż 30 miesięcy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) . Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych. Trzecim kryterium oceny ofert jest okres gwarancji.

Obwodnica wraz z łącznikiem będzie mieć długość ok. 9,2 km. Trasa składać się będzie między innymi z 4 wiaduktów  drogowych i 2 estakad. Przewidziano także budowę zatok do ważenia pojazdów. Oprócz tego przewidziano także remont ok. 2,370 km istniejącej drogi krajowej nr 33.

GDDKiA / opr. Express-Miejski.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA