Express-Miejski.pl

O poprawie bezpieczeństwa w Nowej Rudzie

fot.: UG Nowa Ruda

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, własne inicjatywy oraz współdziałanie z innymi podmiotami przez Gminę Miejską Nowa Ruda, owocuje podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w mieście i okolicy. Podczas ostatniej przedwakacyjnej sesji Rady Miasta, Radni podjęli dwie uchwały, bezpośrednio poruszające ten temat.

Pierwsza dotyczy zakupu samochodu "podnośnika" z drabiną dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie. Na mocy uchwały Gmina Nowa Ruda wesprze władze powiatu kwotą 100 tysiecy złotych, przy zakupie fabrycznie nowej jednostki pożarniczej. Jak przekonuje kapitan noworudzkiej straży Rafał Chorzewski - "posiadanie tego typu samochodu, to większe szanse w walce z żywiołem. W chwili obecnej posiadamy wysłużony sprzęt w postaci 30-metrowej "auto-drabiny" i podnośnika równie zaawansowanego wiekowo. Nowy nabytek wyposażony będzie w 25-cio metrową drabinę".

Jednak aby ciężki sprzęt gaśniczy mógł dotrzeć do każdego zakątka miasta, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura. Jedną z prowadzonych obecnie inwestycji, poprawiających swobodne poruszanie się samochodów uprzywilejowanych- jest przebudowa przejazdu pod wiaduktem kolejowym na ulicy Orkana.

Druga uchwała dotyczyła równie ważnej instytucji dbającej o bezpieczeństwo w mieście. Aby wepsrzeć Policję, radni zdecydowali o przekazaniu środków finansowych (4 tys. zł), za czas służby ponadnormatywnej. "Okres wakacji to wzmożonych ruch turystyczny oraz liczne imprezy plenerowe, odbywające się w naszym mieście" - mówi nakom. Andrzej Czerniatowicz z Komendy Policji w Nowej Rudzie. "W tym szczególnym czasie turyści oraz mieszkańcy powinni czuć się bezpiecznie. Środki przekazane przez RM, pozwolą na ponadnormatywną pracę funkconariuszy policji, dbających o porządek" - podsumowuje A. Czerniatowicz.

Największym obecnie zadaniem realizowanym przez Komendę Policji w Nowej Rudzie, (projekt pn. "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska") jest remont komisariatu. W chwili obecnej przy budynku głównym powstają ciągi piesze oraz parkingi. Od miesiąca sierpnia front robót obejmie wymianę stolarki okiennej, remont elewacji i położenie nowego dachu.

Innym czynnikiem pośrednio wpływającym na bezpieczeństwo w Nowej Rudzie, jest monitoring miejski. "Liczba 11-stu rozmieszczonych w różnych częściach miasta kamer, powiększy się o kolejne pięć. Co za tym idzie, Straż Miejska wzbogaci się o komputery i niezbędne urządzenia do prawidłowego funkcjonowania monitoringu. Kamery nie wyeliminują przestępczości w naszym mieście, ale dają duże możliwości skutecznego egzekfowania prawa" - mówi Piotr Kwiecień Komendant Straży Miejskiej. Na dzień dzisiejszy trwają pracę służące adaptacji pomieszczenia po Informacji Turystycznej (ul. Rynek 11 parter) na potrzeby centrum monitoringu, obsługiwanego przez osoby niepełnosprawne. Tym samym osoby nie w pełni sprawne znajdą zatrudnienie, a strażnicy miejscy do tej pory obsługujący "kamery", zyskają czas na inne czynności służbowe, w tym patrolowanie ulic. Pomieszczenie wysposażone zostanie w odpowiedni sprzęt oraz "podjazdy" umożliwiające poruszanie na wózkach inwalidzkich.

Jak przyznaje Tomasz Kiliński burmistrz Nowej Rudy, wszystkie te działa nia pośrednio lub bezpośrednio służą dobru miasta. Nowa Ruda powoli staje się atrakcyjna dla turystów, a przede wszystkim przyjazna mieszkańcom.

UM Nowa Ruda / TimeOut

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA