Express-Miejski.pl

Nowe symbole Gminy Stronie Śląskie

stronie.pl fot.: stronie.pl

Podczas sesji Rady Miejskiej uchwalone zostały nowe symbole Gminy Stronie Śląskie w postaci herbu, flagi, baneru oraz pieczęci. Symbole są istotnym elementem budowania tożsamości i integracji każdej społeczności. Ponadto, muszą uwzględniać normy poprawności heraldycznej i weksykologicznej oraz być akceptowane przez ogół społeczności.

W wystąpieniu z dnia 5 marca 1999 r., Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Prof. dr hab. Stefan Kuczyński, na wniosek Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, odniósł się do herbu miasta Stronie Śląskie, ustalonego w roku 1985. W wystąpieniu Prof. Kuczyński podniósł, iż w herbie zostały połączone dwa różne i nie całkiem przystające do siebie motywy, trudne do skomponowania ze sobą w polu tarczy herbowej. Zdaniem Profesora stylizacja herbu jest heraldycznie wadliwa – mowa o motywie pieca szklarskiego w nawiązaniu do huty szkła kryształowego oraz motywie niedźwiedzia nawiązującego do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Zdaniem Profesora, dokonująca się reforma heraldyki samorządowej może stanowić sposobną okazję do zmiany tego herbu. Profesor Kuczyński zaproponował dwie drogi postępowania: zaprojektowanie nowego herbu, bądź też poddanie obecnego modyfikacjom eliminującym błędy.        

Po przeszło 13 latach słowa Profesora Kuczyńskiego zostały wprowadzone w czyn. Jako że obecnie obowiązujący herb stanowi element miejscowej tradycji (używano go 27 lat), podążono drugą zaproponowaną drogą: opracowano nowy herb w oparciu o dotychczasowy herb gminy, uznając jednocześnie, że trafnie została dobrana symbolika w herbie – piec jako element miastotwórczy oraz symbol dawnego i obecnego zajęcia mieszkańców Gminy Stronie Śląskie oraz niedźwiedź – symbol lokalnej przyrody oraz rodzącej się funkcji turystycznej.   

Znacznemu uproszczeniu poddano piec hutniczy – został on zastąpiony samym wyrobem huty, który również stanowi symbol hutnictwa szkła. Znacznej korekcie poddano również niedźwiedzia - stworzono tę figurę od podstaw.    

Oba godła zostały połączone, aby uzyskać pojedyncze godło tworzące pewną narrację – ciągłość i trwanie miasta i jego mieszkańców w obliczu zmieniających się okoliczności. Tym samym za najlepsze rozwiązanie uznano ustawienie niedźwiedzia w pozycji wspiętej i umieszczenie mu kielicha w łapach.    

Kielich wzorowano na oryginalnym wyrobie huty. Udało się dotrzeć do zdjęcia takiego kielicha, wyprodukowanego jeszcze w czasach niemieckich. Na kielichu został umieszczony własny wzór, który rysunkiem nawiązuje do zarysu kielicha dzwonka brodatego. Następnie wizerunek kielicha oraz zarys kwiatu, podobnie jak i niedźwiedź, zostały poddane heraldyzacji. W przypadku niedźwiedzia zachowano pewne cechy prawdziwego zwierzęcia, które mogłyby wskazywać, że mamy do czynienia z niedźwiedziem jaskiniowym, a nie zwykłym niedźwiedziem. Cechy te to krótszy nieco pysk, czoło przechodzące w czubek głowy niemal prostym kątem oraz większa masywność zwierzęcia. Zastosowano również zupełnie nowe barwy herbu – wywiedzione z barw herbu Hrabstwa Kłodzkiego. Niedźwiedziowi zatem nadano barwę złotą, zaś polu – czerwoną. Kielich natomiast jest koloru srebrnego.        

Zmianie uległy również inne symbole gminy tj. flaga, baner oraz pieczęć. Flaga gminy jest płatem o proporcji 5:8 podzielonym pionowo na dwie równe strefy. Od czoła umieszczone godło herbu, w części swobodnej dwa skosy lewe złote. Skosy nawiązują do herbu Hrabstwa Kłodzkiego i obecnego Powiatu Kłodzkiego.       

Pieczęć i baner są pochodnymi odpowiednio herbu i flagi. Baner to odpowiednik flagi z pionowym układem godeł. Pieczęć zaś zawiera w okrągłym polu godło herbu z legendą na otoku. Przerywnikom w legendzie nadano kształt zarysów kielicha dzwonka brodatego.        

Mając na uwadze fakt, iż Minister Administracji i Cyfryzacji pismem z dnia 25 września 2012 roku zaopiniował pozytywnie projekty herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Stronie Śląskie, przyjęto niniejszą uchwałę.

stronie.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA